000vkdmarket01 Armodios Banner 01 Groomers
Greek Dutch English German Russian Turkish
kouzina 00CharismaMikro VKDMarket2 StathisAndreas Armodios Banner 02 Groomers03

Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής προσώπων σε δάση και περιοχές ειδικής προστασίας του Νοµού Σάµου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ( αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ )

2. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύει σήµερα.

3. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.

4. Το µε αρ. Πρωτ. 3752/25-05-2018 (Α∆Α:ΩΧΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά τον σχεδιασµό και ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική Περίοδο 2018.

5. Την µε αρ. πρωτ. 4397/19-06-2019 Αποφαση της Υπουργού του Πολίτη.

6. Την µε αρ. πρωτ. 33619/20-6-2019 Α∆Α: ΩΤΨΧΟΡ1Ι-ΚΣ0 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για την εξουσιοδότηση εφαρµογής του µέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές.

7.Την οµόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στην συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την υλοποίηση της απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) κατά την συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2019, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νοµού Σάµου, από τις 6 κάθε βράδυ έως τις 6 το πρωί και για το διάστηµα από 21/6/2019 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2019.

H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει στις περιπτώσεις που ο ηµερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρµόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερµού). Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία.

2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και της παρουσίας πολιτών το ίδιο χρονικό διάστηµα 21/6/2019 µέχρι και 31/10/2019 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου   της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πέριξ   και εντός των: α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσµου Ανατολικής Σάµου στην περιοχή Καµάρα ∆.Ε. Βαθέος και β) των ΧΑ∆Α Ραχών και Ευδήλου ευθύνης του ∆ήµου Ικαρίας. Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία.

3. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές περιµετρικά του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάµου και για το διάστηµα από 21/6/2019 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2019 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία.

4. Ενηµερώνονται οι πολίτες ότι από 21/6/2019 µέχρι και 31/10/2019 υπάρχει ενδεχόµενο ελέγχου, από εξουσιοδοτηµένα όργανα (Πυροσβεστική – Αστυνοµία – Στρατός   –∆ασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούµε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσµα. Η πραγµατοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις     προαναφερόµενες περιοχές, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα µέτρα πυρασφάλειας, που από αυτή κρίνονται αναγκαία. H εφαρµογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, στις   ∆ασικές και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µε περιοχή ευθύνης τους ∆ήµους   των αντίστοιχων περιοχών.        Οι τοπικές οµάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις         περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς, επίπεδο 3 (υψηλό), 4 (πολύ υψηλό), ή 5 (κατάσταση συναγερµού) του Χάρτη πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς της ∆/νσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.       Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Καλούµε τους πολίτες του Νοµού Σάµου να συνδράµουν στην προσπάθεια των κρατικών, αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία του Νοµού.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της. Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π.        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σάµου                          

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ                                                                                                  

Αντιπεριφερειάρχης Σάµου    

telion ZarbanisPerKilo COFFEE ISLAND AutoUnion GroomersKato

Ακουστε Ζωντανα!

Επικοινωνία

Samos Today

Θ.Σοφούλη 155
83100 Σάμος
Τηλ. +30 22730 87966 & 87967

Mail: info@samostoday.gr

Βρείτε μας στο Facebook