000vkdmarket01 Armodios Banner 01 Groomers
Greek Dutch English German Russian Turkish
kouzina 00CharismaMikro VKDMarket2 StathisAndreas Armodios Banner 02

10.100€ το μήνα και για πέντε χρόνια, η μίσθωση των «σφαγείων Κνίτη» και όμορων οικοπέδων στην τοποθεσία «ΖΕΡΒΟΥ» για τη μετεγκατάσταση του ΚΥΤ Σάμου

Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Βίτσα, η μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για τον σκοπό μετεγκατάστασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νήσου Σάμου. Η μίσθωση αφορά τα παρακάτω οικόπεδα:

α) του Κνίτου Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

β) του Ατζαμόγλου Ιωάννη του Σπυρίδωνος, αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ και γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΕΤΥΠΟ Α.Ε», αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων και εκατό ευρώ (10.100 €) μηνιαίως, για την εκμίσθωση όμορων εκτάσεων στην περιοχή «Ζερβού» της Διοικητικής Ενότητας Δήμου Σάμου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αναλυτικά η απόφαση:

Θέμα: Μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για τον σκοπό μετεγκατάστασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Νήσου Σάμου

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 παρ. 9 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4587/2018 « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 218).

3. Το άρθρο 10 περ. α’ του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

4. Τις διατάξεις του ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4280/14 « Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

7. Το π.δ. 122/ 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149).

8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

9. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

10. Την υπ’ αριθ. 571/25.1.2019 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Διορισμός του Ανδρέα Γκουγκουλή του Γεωργίου, στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΥΟΔΔ 29).

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4.3/16206/05-12-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου στη νήσο Σάμο για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου σε νέα θέση.

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/686/11-01-2019 Απόφαση με θέμα: «Σύσταση – συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή έκτασης για μίσθωση ακινήτου στη νήσο Σάμο». (ΑΔΑ: ΨΩ20465ΧΘΕ-ΗΒΛ).

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/17108 από 18/12/2018 εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση όμορων εκτάσεων στην περιοχή «Ζερβού» Σάμου για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τα από 04/02/2019 με αρ. πρωτ. 4.3/2934/05.02.2019 συμπληρωματικά / διορθωτικά στοιχεία σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/1127/ 16.01.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23.1/3583 από 15/02/2019 έγγραφο του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4.3/3621 από 15/02/2019 εισήγηση της Επιτροπής για την αξιολόγηση ακινήτου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τα συνημμένα σε αυτήν πρακτικά υπ’ αριθ. πρωτ. 4/1163/16.01.2019, 4.3/2778/04.02. 2019, 4.3/3426/ 13.02.2019 και 4.3/3620/15.02/2019.

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4.3/4061 από 25.02.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

17. Το με αριθ. πρωτ 23.1/6384 από 02.04. 2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

18. Το γεγονός ότι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική και εθνική σημασία διά της μετεγκατάστασης του Κέντρου υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Σάμου σε νέο χώρο, καθίσταται αναγκαία η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, αποκλειστικά για τον σκοπό της ως άνω μετεγκατάστασης.

19. Το γεγονός ότι το ποσό της προκαλούμενης με την παρούσα δαπάνης για το έτος 2019 καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΑΛΕ 2440989001 του Ειδικού Φορέα 1049.203, «Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Υποδοχής» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και έχει εκτελεστεί η ανάληψη υποχρέωσης βάσει της με αριθ. πρωτ. 3472/10.04.2019 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΥ3Ω465ΧΘΕ-800) και με α/α 37571 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.

20. Το γεγονός ότι το ποσό της προκαλούμενης με την παρούσα δαπάνης για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 θα καλυφθεί βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 3481/10.04.2019 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΣΑΦ465ΧΘΕ-ΜΦΤ) περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον ΑΛΕ 2440989001 του Ειδικού Φορέα 1049.203 «Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Υποδοχής» των προϋπολογισμών των ως άνω οικονομικών ετών.

00SfageiaKniti01

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/17108 από 18/12/2018 εκδήλωσης ενδιαφέροντος: α) του Κνίτου Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, β) Ατζαμόγλου Ιωάννη του Σπυρίδωνος, και γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΕΤΥΠΟ Α.Ε», για την εκμίσθωση όμορων εκτάσεων στην περιοχή «Ζερβού» της Διοικητικής Ενότητας Δήμου Σάμου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με τα από 04/02/2019 με αρ. πρωτ. 4.3/2934/05.02.2019 συμπληρωματικά/ διορθωτικά στοιχεία.

2.Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης των αναλυτικά περιγραφόμενων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/17108 από 18/12/2018 εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με τα από 04/02/2019 με αρ. πρωτ. 4.3/2934/05.02.2019 συμπληρωματικά/ διορθωτικά στοιχεία, ιδιωτικών ακινήτων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τον σκοπό μετεγκατάστασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Σάμου: α) του Κνίτου Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, β) του Ατζαμόγλου Ιωάννη του Σπυρίδωνος, αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ και γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΕΤΥΠΟ Α.Ε», αντί μηνιαίου συνολικού μισθώματος δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων και εκατό ευρώ (10.100 €) μηνιαίως, για την εκμίσθωση όμορων εκτάσεων στην περιοχή «Ζερβού» της Διοικητικής Ενότητας Δήμου Σάμου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

3.Οι ως άνω εκτάσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Σάμου, σύμφωνα και με τους ειδικότερους περιορισμούς χρήσης που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία .

4. Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης ορίζεται πενταετής, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης. Ως ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτών.

5. To συνολικό μίσθωμα θα καταβληθεί ως ακολούθως:

α. προκαταβολή ύψους 10% του συνολικού μισθώματος εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης.

β. καταβολή του υπολοίπου του συνολικού μισθώματος σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης.

6. H παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης και η ολοκλήρωση αυτών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

00CharismaMikro

telion ZarbanisPerKilo COFFEE ISLAND AutoUnion

Ακουστε Ζωντανα!

Επικοινωνία

Samos Today

Θ.Σοφούλη 155
83100 Σάμος
Τηλ. +30 22730 87966 & 87967

Mail: info@samostoday.gr

Βρείτε μας στο Facebook