Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιστολή προέδρου Επιμελητηρίου Σάμου κ. Γιώργου Κυριαζή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για το Νομό Σάμου, και σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση να μην φορτώνονται από Πειραιά όχι μόνο τα φορτηγά με ξηρό φορτίο αλλά και εκείνα που μεταφέρουν νωπά προϊόντα.

Ενώ  εβδομαδιαίως πραγματοποιούνται αρκετά δρομολόγια πλοίων για το Νομό  Σάμου και δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, αντιθέτως βλέπουμε ότι παραμένουν.

Ειδικότερα τον μήνα Αύγουστο, όπου έχουμε αύξηση της τουριστικής κίνησης και η ανάγκη τροφοδοσίας είναι μεγάλη, η καθυστέρηση της μεταφοράς των νωπών προϊόντων και με το ενδεχόμενο αλλοίωσής τους, αλλά και της έλλειψης προϊόντων πρώτης ανάγκης δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις, στον τουρισμό και στους κατοίκους.

Terpsis