Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Οριστική Ένταξη του έργου «Ανάπλαση- Πλακόστρωτα Δρόμων Πυθαγορείου»

Οριστική Ένταξη του έργου «Ανάπλαση- Πλακόστρωτα Δρόμων Πυθαγορείου»

Με την με αριθμό 154.33/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 9/4/2019, ομόφωνα αποφασίστηκε η οριστική ένταξη του έργου «Ανάπλαση- Πλακόστρωτα Δρόμων Πυθαγορείου», προϋπολογισμού 178.800,01 ευρώ, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019»

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, πέραν του ότι θα αναβαθμίσει τον αστικό ιστό του κατεξοχήν τουριστικού προορισμού του Δήμου μας, απαντά και σε ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Πυθαγορείου.