Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιστολή του Δημάρχου Σάμου προς Δημήτρη Βίτσα: Παρακαλώ για την προσωπική σας παρέμβαση στις Υπηρεσίες για την αποσυμφόρηση του ΚΥΤ Σάμου

Κύριε Υπουργέ,

Κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας φορέων της Σάμου, στο Γραφείο σας, την Τρίτη 4/12/2018, υπήρξε ρητή δέσμευση για την αποσυμφόρηση του Κ.Υ.Τ. Σάμου, με την μεταφορά στην ενδοχώρα 2.000 ατόμων, έως την 16/12/2018.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι μέχρι σήμερα απομακρύνσεις είναι αμελητέες και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, θα παρακαλούσα για την προσωπική σας παρέμβαση προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, προκειμένου, αυτή τη φορά, οι εξαγγελίες να μετουσιωθούν σε πράξη και να γίνουν τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας προς του κεντρικούς φορείς.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ